семья
http://do100.ru/2015/10/29/suprugi-neredko-hudeyut-i-polneyut-sinhronno/