мозг
https://do100.ru/2015/08/26/kognitivnyie-sposobnosti-vegetariantsev-ne-snizhayutsya-s-vozrastom/