деменция
[an error occurred while processing the directive]
https://do100.ru/2015/10/13/ves-mladentsa-mozhet-povliyat-na-razvitie-slaboumiya-v-starosti/
[an error occurred while processing the directive]