инсультhttps://do100.ru/2015/10/16/stress-na-rabote-mozhet-dovesti-do-insulta/