долголетие
https://do100.ru/2015/07/30/uchyonyie-nedostatok-sna-tak-zhe-vreden-kak-kurenie/